Berkhidmat Kepada Umat


kembali Bank Syariah Insan Cita Melakukan upaya dalam berikhidmat kepada umat. kali ini ICAJ bekerja sama dengan Wakafpro dalam memberikan arus pendapatan kepada warga yang membutuhkan. dengan prinsip yang dipegang "beri mereka kail, bukan ikan".

Hubungi Insan Cita
   (0251) 861 6724
   +628119995474
   cs@hikinsancita.co.id

Bank Syariah Insan Cita ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Syariah Insan Cita merupakan peserta penjamin LPS